Rūķu gatavošanās Ziemassvētkiem

ZIEMASSVĒTKI

Vecākā grupa „Podziņas”

„RŪĶU GATAVOŠANĀS ZIEMASSVĒTKIEM.”

2010.gada 22.decembrī plkst.14.00

Skolotājas  – Ingūna Ozoliņa, Inga Dēliņa

Mūzikas skolotāja – Māra Zelmene

 

Zāles noformējums
Svētku dalībnieki Bērni – meža Rūķīši  darbojas :Šūšanas darbnīcā – Arta, Nikola Š., Kristers, Sandis,  Ieva, Annija, Markuss, Niklāvs.Maiznīcā – Pāvels, Ance, Uvis, Elizabete, Ģirts,  Marta, Nikola M., Aleksa;Dāvanu iesaiņošanas darbnīcā – Roberts, Elīza C.,Elīza L., Lauris, Toms, Deivids, Nikola S., Mārtiņš.

Skolotājas – Rūķu meitenes.

Svētkiem nepieciešamie materiāli
 • ielūgumi vecākiem;
 • sakopēti dziesmas „Kā Rūķis.” vārdi vecākiem;
 • kupenām – baltie loki;
 • lukturīši katram Rūķītim;
 • 2 lielie, baltie lukturīši;
 • darbnīcās uz galdiem jau aizdegti lukturīši;
 • mazā eglīte „kājiņā”, var būt „mākslīga”, bērniem vieglāk nest;
 • Šūšanas darbnīcā – galdiņš, auduma gabaliņi, šķēres, adatas adatu spilventiņā, gatavas biksītes, krekliņš, cepurīte;
 • Maiznīca – galdiņš, izceptas piparkūkas, divi pītie groziņi, panna , zīmētā krāsniņa un mākslīgais uguns, cepumu formiņas; piparkūkas iesietas  lentītē – mazās eglītes dekorēšanai, burkānu ripiņu virtenes, māla krūze.
 • Dāvanu iesaiņošana –galdiņš, iesaiņotas dāvanu kastes,  ietinamais papīrs , lentītes.
 • sašūtas sniega pikas;
 • zirdziņu galvas maskas, ilkss, zvaniņš, ratiņi  pārtaisīti par kamanām.
 • Ziemassvētku vecītim maiss.
Skan mūzika, mazie Rūķi ieiet zālē un paslēpjas aiz sniega kupenām. Rūķu meitenes paliek zāles vidū. Runā dzejoļa fragmentu, skatās visapkārt, priecājas par balto ,piesnigušo silu.


RŪĶU MEITENEIngūna( L.Vāczemnieks fragm.no dzejoļa „Prieks”( pārveidotas pēdējās rindas) VISAPKĀRT BALTĀ BALTUMĀSNAUŽ PIESNIGUŠI SILI,UN MĒS PA VIDU KLAJUMĀAR PRIEKU, DZIESMU, DEJU

ZIEMASSVĒTKUS GAIDĪSIM.

DZIESMA( izpilda pirmo pantu abas Rūķu meitenes,piedziedājumam skanot pievienojas visi mazie Rūķīši, dzied dziesmu visi kopā) „ NĀC, RŪĶĪT ”
   
  Rūķi staigā „rūķu solī ”un runā kopā dzejoli.  
DZEJOLIS   

Apstājas, skatās apkārt un tad runā rindiņas –

 

ESAM RŪĶI BRAŠI,HEIJĀ – HOPSĀ, JĀ !( ar lielu prieka izsaucienu)SOĻOJAM MĒS AŠIMEŽĀ TUKŠAJĀ!

 

O! Esam klajumā !

 
  RŪĶU MEITENEInga   Sveiki ,mazie Rūķīši ! Ko mēs šodien darīsim?
 
Rūķi sāk stāstīt. Pa to laiku, kamēr runā dzejoli, pārējie Rūķi aiziet pa darbnīcām un darbojas )  
   
DZEJOLIS( Modrīte Bērziņa „Anniņas Ziemassvētki” pārveidots )   
Roberts ZIEMASSVĒTKU GAIDĪJUMĀČAKLI,ČAKLI STRĀDĀSIM,   
Elīza C. ŠORĪT AGRI CĒLĀMIES ,RŪĶIS RŪĶIM LĪDZĒSIM.  


Elizabete  RŪĶA PUIKA EGLI NESĪS VIŅAM PRETĪ STEIGSIM  MĒS. 
Lauris SPOŽAS SVECES IEDEGSIM,PIPARKŪKĀM ROTĀSIM. 
Ance CEPSIM RAUŠUS GARŠĪGUS,KLIŅĢERĪŠUS KRAUKŠĶĪGUS. 
Ance CEPSIM RAUŠUS GARŠĪGUS,KLIŅĢERĪŠUS KRAUKŠĶĪGUS. 
Nikola M.( pieiet pie Rūķu meitenes Ingūnas, paņem aiz rokas) VAI JŪS DZIRDATSVĒTKU VAKARS JAU IR KLĀT ! 
Deivids( pieiet pie Rūķu meitenes Ingas ) VAI MAN SVĒTKU PRIEKI TIKS,CIK TAD ILGI GAIDĪT LIKS!
RŪĶU MEITENE( skolotāja Inga) Svētki atnāks ,tad, kad būsim čakli pastrādājuši.Vēršas pie Rūķiem šūšanas darbnīcā.Ei, Rūķi , mazie šuvējiņi, kā ar darbiem sokas jums? Vai jau svētku bikses gatavas? Rādiet arī mums kā protat šūt…
Rūķi runā no savas  šūšanas darbnīcas.
DZEJOLIS( runā kopā ) Mēs esam mazi rūķīši,Mēs protam šūt un trallināt….
RŪĶI(  šūšanas darbnīcā )  Mēs esam čakli Rūķīši, skatieties kādas biksītes, cepurītes esam uzšuvuši.( cilā uzšūtos drēbju gabalus)Nāciet. Mēs jums arī iemācīsim šūt!Rūķi( bērni) veido apli, apsēžas „turku sēdē”)  
DEJA „RŪĶU DEJA”( A.Sirmais mūzika )
Rūķu meitene osta gaisa un nesaprot, no kurienes nāk smarža
RŪĶU MEITENE( skolotāja Ingūna ) No kurienes nāk smarža, smaržo pēc piparkūkām…skatieties, Rūķīši, ka nepiedeg, jo kas tad Ziemassvētki bez piparkūkām…
RŪĶU MEITENE( skolotāja Inga )Runā dzejoli-Rūķi Maiznīcā darbojas, dara visas kustības, kuras tiek pieminētas dzejolī)DZEJOLIS  

KAD SVĒTKU VAKARS TUVĀK NĀK,

SĀK VISI ROSĪTIES KĀ MĀK.

ARĪ RŪĶI MEŽĀ POŠAS –

ĶEMMĒ BĀRDAS, ĶĒĶĶĪ ROSĀS,

SALEJ MEDU MĀLA KRŪKĀS,

PIECĪGI CEP PIPARKŪKAS !

DZEJOLI turpinaRŪĶIS Marta  KRĀSNĪ SPRĒGĀ LIESMIŅAS,GARŠĪGAS BŪS KŪCIŅAS !CIK BRŪNAS, MĪĻAS , KRAUKŠĶĪGAS,

MŪSU PIPARKŪCIŅAS !

VISAS IZCEPUŠĀS LABI,

TAGAD PADZIEDĀSIM LABI !

Rūķi nostājas ,lai dziedātu dziesmu.
DZIESMA „PIPARKŪCIŅAS.”/ V.Veideles vārdi un mūzika /
  RŪĶISAleksa ŠE TEV SAUJA PIPARKŪKASŠE UN SPĒLĒ, SPĒLĒ TĀ;VIENU TEV, OTRU TEV,TREŠO VISIEM PRIEKŠNAMĀ.

( aiznes groziņu ar piparkūkām vecākiem , vecāki cienājas ar piparkūkām )


RŪĶISNikola M.  ŠE TEV SAUJA PIPARKŪKUŅEM UN SPĒLĒ,SPĒLĒ TĀ;VIENU TEV, OTRU TEVTREŠO PAŠAM KABATĀ.

( ieliek piparkūku sev kabatā )

RŪĶISAnce ŠE TEV SAUJA,ŠE TEV SAUJA,DOŠU VĒL, TIK SPĒLĒ TĀ;LAI TIEK SVECĒM, LAI TIEK EGLĒMZIEMASSVĒTKU VAKARĀ.
  Kamēr Rūķu meitene runā dzejoli, divi Rūķu puikas aizgājuši līdz mazajai eglītē pie zāles durvīm, skanot mūziki, mazie Rūķi, rūķa solī nes mazo eglīti. Rūķiem nesot eglīti,no lielās Rūķu saimes Rūķis Niklāvs runā dzejoli.  
  RŪĶISNiklāvs VIZMO ZIEMAS CEĻI TĪRIBRIEN PA KUPENĀM ŠURP VĪRI:BĀRDAS GARAS, PAŠI SĪKIEGLI NESOT, GLUŽI LĪKI.

/ Nikolajs Kalniņš „Ziemassvētku rūķi.’

3.p.pārveidots /

Rūķi noliek eglīti zāles vidū,  Rūķi no Maiznīcas sāk  greznot eglīti ar piparkūkām.Pārējie Rūķi sāk veidot „lociņu „ ap eglīti.  
  RŪĶI  iesaucas   Cik, maza,zaļa eglīte !
 DZIESMA  „MAZA,ZAĻA EGLĪTE”
Rūķi pie dziesmas pēdējā piedziedājuma sāk pikoties.
RŪĶU MEITENE( skolotāja Inga ) Kas te pa traci ! Vai darbi jau izdarīti?!
RŪĶĪŠI kopāRūķis no Šūšanas darbnīcas – ArtaRūķis no Maiznīcas – PāvelsRūķis  – Annija Jā, jā !svētku tērpi sašūti,piparkūkas izceptas uneglīte ir atnesta, pušķota un greznota !
Viens mazais Rūķītis – Kristers, apsēdies pie mazās eglītes – tur rokās aizdegtu lukturīti,  Rūķis – Nikola Š.,piejot pie mazā Rūķīša,kurš apsēdies pie mazās eglītes,un runā dzejoli.
DZEJOLIS( runā Nikola Š. ) ZIEMASSVĒTKU VAKARĀMAZS RŪĶĪTS SAVĀ NODABĀDEDZINA SVECĪTI CEĻMALĀ,DZIED DZIESMIŅU

EGLĪTEI MEŽMALĀ.

/ Uldis Polis – Polītis „Rūķīša dziesmiņa.”/

Rūķi cits caur citu sauc, ka grib aizdegt svecīti, katram rokā aizdegta svecīte – lukturītis.Nostājas ap eglīti, augsti paceļot lukturīšus  un dzied dziesmu.
  10.dziesma no „CD – Knīpas un Knauķi” – „ Eglīte  – māsiņa.”  
  DZIESMA   „EGLĪTE – MĀSIŅA.”
   
Pie pēdējā piedziedājuma, Rūķi noliek savus lukturīšus ap mazo eglīti.Rūķi veido apli ap mazo eglīti – dzied dziesmu.  
DZIESMA „EGLĪTE.”
Pēc otrā panta
RŪĶU MEITENE  vaicā( skolotāja Inga ) Kas ir eglītē?!
RŪĶI Svecītes !
Turpina dziedāt otro pantuspoža svecīte .
  Turpina dziedāt otro pantu, pēc otrā panta  Rūķu meitene Ingūna jautā  
RŪĶU MEITENE( skolotāja Ingūna) Kas ir zem eglītes?!
RŪĶI Dāvanas !
Turpina dziedāt trešo  pantudāvana .Pēc dziesmas Rūķu meitene Ingūna jautā.
RŪĶU MEITENE( skolotāja Ingūna) Bet kur tad ir dāvanas?
  Rūķi no Davanu iesaiņošanas darbnīcas aši aiziet līdz savai darbnīcai un nes mazas dāvaniņas, liek zem mazās eglītes. Rūķi sāk dziedāt dziesmu.  
  DZIESMA „MAZĀ EGLĪTE.” / Dz.Rinkule – Zemzare/
  Pēc dziesmas Rūķis Roberts runā dzejoli.  


DZEJOLIS( runā Rūķis Roberts ) ZVANI DŪC, SKAN LĪKSMI DZIESMA,EGLĪTĒ MIRDZ SVEČU LIESMAS,VISUR GAIDA RŪĶU SAIMI,NES TIE DĀVANAS UN LAIMI.

/ Nikolajs Kalniņš „Ziemassvētku Rūķitis.”/

RŪĶU DEJA( Māras deja, mūzika no Aivas CD – 3) DEJA AR DĀVANĀM.
Rūķi sanāk visi kopā. Fonā dzird vēju, zvaniņu skaņas.
RŪĶU MEITENE( skolotāja Ingūna )Runā dzejoliPie pirmās rindas, mūzika fonā noklust, tālumā dzird zvaniņa skaņas, zālē ienāk divi „zirdziņi”, aiz tiem  Ziemassvētku vecītis, velk kamaniņas, kurās ir dāvanu maiss bērniem. Zirdziņi Ziemassvētku vecīti izved pa zāli, apstājas pie Rūķiem. Dāvanas ir, bet kur tad aizkavējies Ziemassvētku vecītis. KLUSUMS VISAPKĀRT UN NORIMST VĒJI,VIEN ZVANIŅU SKAŅAS TĀLUMĀ SKAN,

TUR KAMANAS VIEGLAS VELK KUMEĻI BĒRI,

UN PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS MUMS ATNES !

ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS Trpū..!!! Labvakar, mani čaklie Rūķīši, esmu mazliet aizkavējies, ārā tā putina, ka zirdziņiem grūti kamanas pavilkt..Rūķīši, aizvediet manus zirgus atpūsties….
Divi Rūķīši – Aleksa, Nikola M.  izved no zāles zirdziņus. Visi Rūķi apkārt Ziemassvētku vecītim izveido apli un dziedot dziesmu iztaujā Ziemassvētku vecīti.  
DZIESMAROTAĻA „JAUTĀJUMS ZIEMASSVĒTKU VECĪTIM.”
  Pēc dziesmas Ziemassvētku vecītis uzrunā Rūķus – bērnus.  
   
  ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS   Jūs mani bērniņi, rātnie Rūķīši, ziniet, esmu nosalis, varbūt kopā varam uzdejot.Rūķi piekrīt. Rūķu puiši uzlūdz Rūķu meitenes, stājas dejai.
DEJA „ JANDĀLS .”
  RŪĶU MIETENE( Skolotāja Ingūna )   Ziemassvētku vecīti, mēs Tev parādīsim kā mēs dejojām, kā slēpojām, šuvām un cepām !
  Rūķi izveido apli dejai – rotaļai „Tā,tā,tā.”  
   
DEJA „TĀ,TĀ,TĀ.”
   
ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS Pie mums mežā kā pilsētas ballītē !
DEJA „ AK TU ŽĒ.”
  ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS   Nu jau esmu piekusis!
  RŪĶU MEITENE( Skolotāja Inga )   Nāc Ziemassvētku vecīti apsēdies, mēs Tev pastāstīsim kādi labi Rūķīši mēs Tev esam.Ziemassvētku vecītis apsēžas pie lielās svētku egles, kur zem eglītes ir dāvanas bērniem)
  Rūķīši veido apli ap Ziemassvētku vecītim un dzied dziesmu.  
 DZIESMA  „ZIEMASSVĒTKU VECĪTIM.”
  Pie dziesmas vārdiem „skaitīsim dzejoli”   Rūķu meitene kopā runā dzejoli.
 
  DZEJOLISDzejoli runā Rūķu meitene Ingūna.Ziemassvētku vecītis atver maisu un dāvina rūķīšiem – bērniem dāvanas, skan melodija no dziesmas „Kā Rūķis.”Kad Rūķi – bērni dāvanas saņēmuši, Rūķu meitene Ingūna uzaicina vecākus pievienoties saviem bērniem un kopā nodziedāt dziesmu – „Kā Rūķis.” ATVERAS GAIDĪTAIS DĀVANU MAISSBĒRNIEM LĪKSMI  PUKSTĒT SĀK SIRDS;PILNA AR PRIEKU TOP ZEME UN GAISS,ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE PĀR PASAULI MIRDZ.

/ Nikolajs Kalniņš „Ziemassvētki.”3p./

 
DZIESMA( Rūķi – bērni dzied kopā ar saviem vecākiem) „ KĀ RŪĶIS.” Pie pēdējā dziesmas panta, Ziemassvētku vecītis atvadoties māj bērniem ar roku un iziet no zāles.
 
Pēc dziesmas Rūķu meitene Inga runā dzejoli.  
 
DZEJOLIS( Runā skolotāja Inga ) TUR RŪĶI EGLĪTĒS ŠAI NAKTĪDEDZ SVECĪTES UN PRIECĀJAS,TIE SAŅĒMUŠI DĀVANIŅASLĪDZ RĪTAM MEŽĀ LĪKSMOJAS.
 
Izsaka novēlējumu uz svētkiem un aicina bērnus un vecākus uz grupiņu.
 
   

Ja Jums raksts patīk, parakstieties uz atjauninājumiem
Ingūna Ozoliņa

Nedaudz par Ingūna Ozoliņa

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
Kā Jūs novērtētu šī raksta saturu?
 • Brinišķīgs
 • Ļoti labs
 • Labs
 • Slikts
 • Ļoti slikts
 • Nederīgs
Category: Ziema
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Atstāt komentāru


seši − 4 =

CommentLuv badge